Freya.no

Skrinet med det rare i

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. “Det er visst noe riktig rart i det skrinet,” sa han til seg selv. Men hvordan han enn snudde og vendte på det, var han ikke god for å få det opp. “Det er nok noe riktig rart, det,” tenkte han.

Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han at det skulle være moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lomma si. Først blåste han på nøkkelen, og så blåste han i nøkkelhullet, så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. “Knepp!” sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent.

Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet?

Det var en kalvehale.

Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.