Freya.no

Flertallsformen av bil

Læreren: – Hva er flertallsformen av bil?

Elev: – Kø.