Freya.no

Den beste kona

Kona: – Jeg har en god og en dårlig nyhet. Maten er brent og …

Mannen: – Kom med den dårlige nyheten da.