Freya.no

En kannibalgutt

En kanniballgutt begynte i ny klasse, men sto alltid alene i friminuttene. Læreren spurte om hvorfor han ikke ville leke med andre barna.

– Mamma sier at jeg ikke får leke med maten.