Freya.no

Dust

Læreren: – Erik, tror du at det er du som er lærer her?

Erik: – Nei.

Læreren: – Så ikke oppfør deg som en dust.