Freya.no

Zen – Ordtak

Zen – Ordtak

Nybegynnerens hjerte har en uendelighet av muligheter, men ekspertens har kun få.

– Shunryu Suzuki

Jeg er ikke ung nok til å vite alt

– J. M. Barrie

Før et menneske setter seg inn i Zen, er fjellene fjell og vannene vann. Etter det frsøte gløtt inn i zens tankeverden er ikke fjellene lenger fjell, og vannene er ikke lenger bare vann. Etter at man er blitt en opplyst, er fjellene atter fjell og vannene igjen blitt vann.

– Zen-ordtak

Grenen er grønn, blomstene er røde.

– Zen-ordtak

Blomsten er ikke rød, grenen er ikke grønn heller.

– Zen-ordtak

Perfekt forberedelse er til hinder for det perfekte resultat og omvendt.

– Casey Stengel

– Jeg vil stille deg et spørsmål, sa king Milinda til den æreverdige Nagasena. Kan du svare?

– Versågod, bare spør, sa Nagasena:

– Jeg har alt spurt, sa kongen.

– Jeg har alt svart, sa Nagasena.

– Hva svarte du? sa kongen.

– Hva spurte du om? sa Nagasena.

– Jeg spurte om ingenting, sa kongen.

– Jeg svarte ikke noenting, sa Nagasena

– “Hvem kom først”-Zen

Dersom du er nødt til å spørre om hva jazz er for noe, får du aldri vite det

– Louis Armstrong

Det tao som kan navngis er ikke det endelige Tao. Det navnet som kan nevnes er ikke det endelige Navnet.

– Tao Te Ching

Da han hadde tatt plass i høysetet for å preke til forsamlingen, løftet Fa-yen hånden og pekte mot babuspersiennene. To munker gikk fram og rullet opp hver sin på samme tid. Fa-yen sa: “Én vinner. Én taper.”

– Zen Koan

En egenskap ved Zen er at den driver motsigelsene til en ytterste grense hvor man må velge mellom galskap og uskyld. Og Zen antyder at vi kan bli kjørt henimot det ene eller det andre på en kosmisk skala. Kjørt mot dem, fordi vi, på den ene eller andre måten, enten som gale eller uskyldige, allerede er der. Det kan være bra å åpne øynene og se.

– Thomas Merton