Freya.no

Sette opp stigen

– Mamma, mamma, stigen har falt ned.

– Så be pappa om å sette den opp igjen.

– Pappa, pappa, mamma sier at du skal slippe takrenna og sette opp stigen igjen.