Freya.no

Grå hår

Mor: – Ånei! Se jeg har fått 2 nye grå hår.

Sønn: – Hvorfor det?

Mor: – Det er nok fordi dere sliter meg ut.

Sønn: Jøje meg, da må du ha vært veldig slem mot bestemor!