Freya.no

Bra ferie

– Lille Ole, hadde du en bra ferie?

– Nei, lærer

– Hvorfor ikke?

– Hvis jeg sier at den var bra, må jeg vel skrive stil om den.