Freya.no

Uførepensjonist

Så var det brannmannen som ble uførepensjonist. Han var helt utbrent.