Freya.no

Klokka

Dumme mannen: – Hvor mange er klokken?

Kvinnen: – Ti på fem.

Dumme mannen: Merkelig, nå har jeg spurt folk om det samme i hele dag, og alle gir forskjellige svar!