Freya.no

Kjemitimen

– Hva lærte dere i kjemitimen i dag?

– Hvordan man lager dynamitt.

– Og hva skal dere gjøre på skolen i morgen?

– Hvilken skole?