Freya.no

Fisk

Hvordan gjør du sånn at en fisk ikke lukter?

Skjærer av den nesa.