Freya.no

Syklisten og bilisten

Syklisten: – Hva er galt med deg? Er du helt blind?

Bilisten: – Blind? Jeg traff deg, gjorde jeg ikke?