Freya.no

Stil om katt

Læreren: – Stilen du skrev om katten din, er akkurat lik den broren din skrev i fjor.

Eleven: – det er samme katt.