Freya.no

Piloten

Hva gjør piloten når han blir sint på sjefen sin?

Svar: Han tar av.