Freya.no

Dyr i Afrika

Læreren: – Nevn et sjeldent dyr i Afrika.

Elev: – Isbjørn.

Læreren: – Hva mener du med det?

Elev: – Isbjørner er sjeldne i Afrika.